Oddział Lubelski PTS (Polskie Towarzystwo Socjologiczne) - członek zarządu

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym