Dzieci jako atrakcyjna grupa docelowa w działaniach marketingowych
[ Children as an attractive target group in marketing]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Współczesne oblicza bazaru
Miejsce: Lublin