Rola fotografii w komunikacji interpersonalnej na podstawie portali społecznościowych
[The role of photography in interpersonal communication based on social networking services]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Fotografia w mediach
Miejsce: Lublin