Prawda czy fałsz? Problem konstruowania i ochrony tożsamości w internecie
[True or false? The problem of constructing and protecting online identity]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Homo interneticus? Człowiek (w) sieci
Miejsce: Lublin