Polska i Polacy w oczach imigrantów z Białorusi i Ukrainy
[Poland and Poles in the opinion of immigrants from Belarus and Ukraine]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: artości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej
Miejsce: Nałęczów