Oddział Lubelski PTS (Polskie Towarzystwo Socjologiczne)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym