Tożsamość etniczno-kulturowa imigrantów z Białorusi i Ukrainy mieszkających w Polsce
[The ethno-cultural identity of immigrants from Ukraine and Belarus living in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Medialne ramy tożsamości
Miejsce: Lublin