Migracje a kultura i tożsamość społeczeństwa przyjmującego
[The relation between migration and cultural identity of the host society]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Rzeczywistość pełna zagrożeń? Dynamika postaw społecznych
Miejsce: Warszawa