Problem tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej
[Questions about Identity in the Middle and East Europe]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Przedsiębiorstwo, organizacja społeczna w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej
Miejsce: Nałęczów