2018

Prace licencjackie
 • Brodowska Katarzyna, Zabytki Puław na łamach "Przyjaciela Ludu" (1834-1849)
 • Hamernik Anna, Sanguszkowie pędzla Juliusza Kossaka. Portrety konne Eustachego Erazma i Władysława Hieronima Sanguszków. Analiza dzieł.
 • Kwoka Joanna, Portret koronacyjny Stanisława Augusta ze zbiorów Muzeum Lubelskiego na tle innych portretów króla
Prace magisterskie
 • Blondzik Monika, Monografia kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie.
 • Członka Jakub, Monografia sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach.
 • Kowalska Magdalena, Ikonografia relikwiarzy Drzewa Krzyża Świętego z kościoła oo. dominikanów w Lublinie
 • Piesak Justyna, Monografia kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu
 • Telesz Natalia, Monografia kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Krasiczynie.

2017

Prace licencjackie
 • Hoorewege Anna, Analiza ikonograficzna obrazu "Odwrót wojsk Chmielnickiego spod Lublina" z bazyliki Oo. Dominikanów w Lublinie.

2016

Prace licencjackie
 • Blondzik Monika, Epitafia z obrazami Fabiana Neissera z Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Analiza formalna i ikonograficzna.
 • Cybula Wojciech, Obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z kościoła pw. św.św.Piotra i Pawła w Pieniężnie - analiza ikonograficzna
 • Członka Jakub, Polichromie na sklepieniu prezbiterium sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach. Analiza formalna i ikonograficzna.
 • Oleszczuk Ewa, Nagrobki z warsztatu Bolesława Piekarskiego w rzymskokatolickiej części cmentarza przy ul.Lwowskiej w Chełmie
 • Sargsyan Arutiun, Katedra ormiańska p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie. Analiza architektoniczna.
 • Tarnas Jan, Nagrobek Henryka IV Probusa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu - wyjaśnienie postaci płaczków.
 • Telesz Natalia, Grupa rzeźbiarska przed fasadą kościoła oo. Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu.
 • Zamojski Mikołaj, Gest deptania (calcatio) w przedstawieniach Najświętszej Marii Panny w wybranych przykładach ikonografii chrześcijańskiej

2015

Prace licencjackie
 • Dobrysiak Anna, Krucyfiks z kościoła p.w . św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.
 • Kowalska Magdalena, Obraz „Adoracja Trójcy Świętej” z kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Depułtyczach jako odzwierciedlenie idei Kościoła powszechnego, polskiego i lokalnego. Analiza ikonograficzna
 • Strzelczyk Anna, Analiza formy i treści zespołu rokokowych ołtarzy w kościele Świętego Krzyża w Kozienicach