dr hab. Krzysztof Gombin
adiunkt - Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.gombin_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0097-2518