20182017


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2015

 • Wizerunek św. Franciszka z Asyżu w doświadczeniu mistycznym Teresy od Jezusa Marchockiej
 • Kto chce Mnie naśladować… Alegoria życia zakonnego w nowożytnej sztuce europejskiej
 • Koncepcja prezentacji sztuki religijnej w Muzeum Katedralnym w Würzburgu
 • Kobiecy ideał ducha i ciała zawarty w postaci Maryi na przykładzie grafiki z przedstawieniem Matki Bożej Lewiczyńskiej (1694 r.)
 • O pożądaniu mistyki, odrzuceniu ikonografii i roli przypadku. Rzecz o witrażu Gerharda Richtera w katedrze kolońskiej

 • 2014
  2013  Redakcja naczelna publikacji naukowej
  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  2011


  Hasło encyklopedyczne  2010


  Hasło encyklopedyczne  Udział w festiwalu nauki


  2009


  2008
  2007

 • Rzeźba Matki Bożej w legendzie ikonograficznej św. Jacka

 • 2006
  2005

 • Wizja św. Jana Kantego – modyfikacje średniowiecznego tematu Misericordia Domini w sztuce barokowej

 • 2004

 • Ikonografia niepokalanego poczęcia jako przejaw kultu Maryi Imakulaty

 • 2003

 • Gniew Boży – ewolucja tematu w sztuce europejskiej

 • 2002  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej