Konrad Klimkowski rozpoczął swoją karierę dydaktyczno-naukową w roku 1995, po uzyskaniu stopnia magistra nauk humanistycznych w Instytucie Filologii Angielskiej KUL. Do roku 2003, w którym uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych (KUL), zajmował się badaniami z zakresu słowotwórstwa angielskiego i polskiego, a w szczególności zjawiskiem złożeń. W latach 2005-2012 był pracownikiem Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS. W tych latach jego zainteresowania badawcze przesunęły się na obszar przekładoznawstwa, a szczególnie na zagadnienia dydaktyki translacji. Jest współautorem programu kształcenia tłumaczy symultanicznych, oferowanego jako specjalizacja dla studentów UMCS w latach 2011-2014 (współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W latach 2010-2012 pełnił funkcję kierownika merytorycznego specjalizacji. Od października 2012 pracownik Instytutu Filologii Angielskiej KUL, w ramach nowo utworzonej Katedry Historii Języka Angielskiego i Translatoryki. Obecnie odpowiada za tworzenie nowej specjalizacji tłumaczeniowej w Instytucie Filologii Angielskiej KUL. Główne zainteresowania badawcze dotyczą konstruktywizmu społecznego w dydaktyce translacji, holistycznego i wyprofilowanego zawodowo podejścia w kształceniu tłumaczy. Istotnym elementem badań jest wykazywanie korzyści płynących ze stosowania inicjatyw pozaformalnych w kształceniu tłumaczy.

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2016 17:46