Kinga Lis

Raison d'être for intertextual lexical divergences between the Wycliffite Psalters

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Young Linguists' Seminar V: Linguistics and Its Applications in Specialised Contexts
Miejsce: Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II