Kinga Lis

Zainteresowania naukowe: historyczne tłumaczenia Psałterza na angielski, francuski i anglo-normandzki; etymologia; zapożyczenia i code-switching; średniowieczny multilingwizm; Prawa z Oléronu; tryb łączący

 

Research interests: historical Psalter translations into English, French and Anglo-Norman; etymology; borrowings and code-switching; medieval multilingualism; Laws of Oléron; subjunctive

 

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020 20:59