Kazimierz Święs

2020Recenzja naukowa w czasopiśmie


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


2018
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym20172016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2015

 • Socjologia nawrócenia
 • Religijny i społeczno-kulturowy obraz polskojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech. Refleksja socjologiczno-pastoralna w 70. rocznicę PMK.

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2013
  Recenzja w przewodzie doktorskim  2012


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  Hasło encyklopedyczne  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2011

  2003


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany