Kazimierz Święs
Ks. dr hab. Kazimierz Święs
adiunkt - Katedra Teologii Pastoralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: kazimierz.swies_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1068-7240