Kazimierz Pierzchała

https://orcid.org/0000-0001-9972-943X

 

ks. kanonik
dr nauk biblijnych
dr hab. pedagogiki resocjalizacyjnej
prof. nadzw. KUL

 

Wykaz
osiągnięć w pracy naukowej

publikacji oraz informacji o działalności dydaktycznej,
organizacyjnej i popularyzującej naukę

na stronie eKUL wprowadzony od 1.10.2017 roku. Całość "Wykazu" (w tym również wcześniejsze bez afiliacji KUL) - do wglądu dla zainteresowanych.

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019 21:59