Kazimierz Pierzchała

https://orcid.org/0000-0001-9972-943X

 

Wykaz
osiągnięć w pracy naukowej

publikacji oraz informacji o działalności dydaktycznej,
organizacyjnej i popularyzującej naukę

na stronie eKUL wprowadzony od 2017 roku. Całość "Wykazu" (w tym również wcześniejsze bez afiliacji KUL) - do wglądu dla zainteresowanych.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019 09:19