2021

Prace magisterskie
 • NYINA WA JAMBO W ŚWIETLE ADHORTACJI BENEDYKTA XVI VERBUM DOMINI
 • Pneumatologia mariologiczna François-Xavier’a Durrwell’a
 • Ioseph – splendor personae. Studium na przykładzie dramatu „Cień Józefa. Apokryf współczesny” Pawła Kamzy
 • Pascha człowieka. Antropologia Marco Ivana Rupnika.

2020

Rozprawy doktorskie
 • Imitatio Mariae. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755) teologia naśladowania Maryi
 • Obraz Boga w pismach św. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701)
Prace magisterskie
 • Tchnienie i człowiek według Yves'a Congara.
 • Teologia a prawo. Studium teologiczno-dogmatyczne na podstawie encykliki Jana XXIII "Pacem in terris"
 • Ecclesia semper convertenda jako zasada eklezjologiczna według adhortacji Jana Pawła II "Ecclesia in America"
 • Obraz świeckich kobiet w społeczeństwie i Kościele na podstawie nauczania papieża Franciszka

2019

Rozprawy doktorskie
 • "Spiritus Misericordiae. Pneumatologiczna interpretacja Bożego miłosierdzia
Prace magisterskie
 • Maryja a zmarli. Studium na przykładzie dziennika Marii Simmy pt. "Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi".
 • Duch Orędownik w świetle polskiej teologii posoborowej

2018

Rozprawy doktorskie
 • Petera Knauera teologia słowa Bożego

2017

Rozprawy doktorskie
 • Ku Nieuwarunkowanemu poprzez uwarunkowane. Pośrednictwo w teologii Paula Tillicha
Prace magisterskie
 • Łaska Boża a czyn ludzki. Studium na przykładzie Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu.
 • Znaczenie nauki o aniołach w kształtowaniu wiary w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • Zasady kształtowania religijnej sztuki ludowej. Studium na przykładzie Galerii malarstwa na szkle w Zakopanem Jaszczurówce.
 • Maryja a Kościół według Katechizmu Kościoła Katolickiego

2016

Prace magisterskie
 • Pneumatologiczna interpretacja jedności małżeńskiej według Jana Pawła II