20212020Rozdział w recenzowanej książce naukowejWykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL


Usługi dydaktyczne w kraju2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Redakcja działu czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczejRecenzja w przewodzie habilitacyjnym


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Odznaczenie wewnętrzne


2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowegoCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


2017
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2016


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013Recenzja w przewodzie doktorskim


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2012


Książka naukowa recenzowana


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Redakcja naczelna publikacji naukowejStaż finansowany ze środków UECzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Organizacja konferencji międzynarodowej

2010

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2008


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2007


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


2004


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


2002


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2000


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


1999


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


1997


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej