dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Adiunkt - Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.lenart-klos_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6429-6152