Kamila Tomaka

Sofistów studia na językiem. Protagoras z Abdery
[The Study of Language in Sophism. Protagoras of Abdera]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Littera Antiqua nr 3, ISSN-2082-9264 Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 83-103
Streszczenie: Cechy, które wyznaczały ducha epoki, na którą przypadła działalność sofistów to konwencjonalizm, relatywizm i racjonalizm. Myśliciele ruchu sofistycznego stali się zatem w swojej działalności wyrazicielami owych tendencji czasów. Postawa, jaką przyjęli wobec języka, uwzględniała także te cechy, czyniąc je punktem wyjścia do pogłębionych językoznawczych rozważań. W niniejszym artykule zostanie zaprezentowany wyraz konwencjonalnego charakteru języka w sofistycznej myśli. Przypisanie językowi konwencjonalnego charakteru oraz potraktowanie istoty ludzkiej jako miary wszelkich rzeczy stało się dla sofistów naturalną zachętą, by ustalić nowe reguły rządzące językiem i krytycznie interpretować te już istniejące. Wyrazicielem takich tendencji stał się w swych poglądach sofista Protagoras, który kształtował ustanowiony przez człowieka na mocy zwyczaju i umowy społecznej język w myśl przyjętych reguł i zasad.
Słowa kluczowe: filozofia starożytna, sofistyka grecka, językoznawstwo antyczne, Protagoras
Dostęp WWW: http://www.litant.eu/Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kamila Tomaka",
title = "Sofistów studia na językiem. Protagoras z Abdery",
journal = "Littera Antiqua nr 3, ISSN-2082-9264",
year = "2012",
number = "3",
pages = "83-103"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tomaka, K. (2012). Sofistów studia na językiem. Protagoras z Abdery. Littera Antiqua nr 3, ISSN-2082-9264, 3, 83-103.