Kamila Tomaka

λέγε δή: What We Know about the Ancient Greek Particle δή. The Current State of Research

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2022
Tom: 70
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 27-46
Streszczenie: Niniejszy artykuł omawia sposoby definiowania funkcji partykuły δή we współczesnych badaniach nad partykułami greckimi. W istocie do badań nad partykułami greckimi nie udało się dotychczas wypracować skutecznej metodologii. Obiecujące pod tym względem są zwłaszcza badania naukowców z niderlandzkiego obszaru językowego (Belgia, Holandia), którzy do opisu greckich partykuł adoptują model pragmatyczno-dyskursywny, podkreślając, iż funkcje partykuł należy interpretować, uwzględniając relacje między nadawcą i odbiorcą w specyficznym akcie komunikacji. Partykuły służą zatem przede wszystkim realizacji funkcji pragmatycznych, a ich użycie determinowane jest kontekstem sytuacyjnym. Konkretną aplikację tych założeń zaobserwować można w pracach zagranicznych naukowców przedstawionych w niniejszym artykule. Systematycznych badań nad funkcjami partykuły δή do tej pory, o ile mi wiadomo, na gruncie polskim nie przeprowadzono.
Słowa kluczowe: partykuły greckie, partykuła δή, stań badań, model pragmatyczno-dyskursywny
DOI: 10.18290/rh22703.2Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kamila Tomaka",
title = "λέγε δή: What We Know about the Ancient Greek Particle δή. The Current State of Research",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2022",
number = "3",
pages = "27-46"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tomaka, K. (2022). λέγε δή: What We Know about the Ancient Greek Particle δή. The Current State of Research. Roczniki Humanistyczne, 3, 27-46.