Kamila Tomaka

tłumaczenie łacińskich i starogreckich fragmentów w: Willem Bilderdijk, Podróż powietrzna (1813, przekł. i oprac. D. Olszewski)
[translation of Latin and Ancient Greek fragments in: Willem Bilderdijk, Podróż powietrzna (1813, przekł. i oprac. D. Olszewski)]

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych