Kamila Tomaka

umowa między Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim JP II określająca zobowiązania stron do realizacji doktoratu typu “cotutelle” i warunki przyznania stopnia naukowego doktora przez KU Leuven i KUL JPII
[„Partnership agreement governing the joint supervision and awarding of a doctorate diploma between KU Leuven and Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II”]

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym