Kamila Tomaka

Słowo to potężny władca. Poglądy językowe Gorgiasza sofisty
[Speech is a powerful lord. The linguistic theory by Gorgias the Sophist]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2017
Tom: 65
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 23-36
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie poglądów językowych, które manifestował najbardziej radykalny sofista, Gorgiasz z Leontinoi. Autor poddał analizie nihilistyczny pogląd Gorgiasza na poznanie i sam przekaz językowy. Sofista, burząc zgodność między rzeczywistością, myśleniem i językiem, odebrał słowu wartość poznawczą, a wyeksponował jego funkcję impresywną. Język w jego poglądach przestaje być nośnikiem informacji, staje się natomiast narzędziem perswazji i wywoływania emocji. Wyrażona przez Gorgiasza w Pochwale Heleny fascynacja magiczną mocą słów zostaje ostudzona w traktacie O niebycie albo o naturze faktem ich bezużyteczności w procesie poznania.
Słowa kluczowe: filozofia starożytna, sofistyka grecka, językoznawstwo antyczne, Gorgiasz
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/download/7696/7806
DOI: 10.18290/rh.2017.65.3-2Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kamila Tomaka",
title = "Słowo to potężny władca. Poglądy językowe Gorgiasza sofisty",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2017",
number = "3",
pages = "23-36"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tomaka, K. (2017). Słowo to potężny władca. Poglądy językowe Gorgiasza sofisty. Roczniki Humanistyczne, 3, 23-36.