2016
Rozdział w podręczniku akademickim2015

 • Ecological Connectivity Protection according to The European Union and Polish Law
  [Ochrona korytarzy ekologicznych w prawie Unii Europejskim i w prawie polskim]

 • 2014  2013

  2012


  Udział w konferencji krajowej  Udział w festiwalu nauki


  2011

  Organizacja konferencji krajowej
  Nagroda wewnętrzna


  Udział w festiwalu nauki


  2010
  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany