Ochrona żubra szansą na skoordynowanie ochrony przyrody w południowo - wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie
[Protection of European bison a chance for coordination of nature conservation in south-eastern Poland and western Ukraine]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Bieszczadzkie (ISSN: 1233-1910)
Współautorzy: Maciej Januszczak, Aleksandra Wołoszyn-Gałęza
Rok wydania: 2019
Tom: 27
Strony od-do: 293-306
Dostęp WWW: https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb27/art13.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kajetan Perzanowski and Maciej Januszczak and Aleksandra Wołoszyn-Gałęza",
title = "Ochrona żubra szansą na skoordynowanie ochrony przyrody w południowo - wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie",
journal = "Roczniki Bieszczadzkie",
year = "2019",
pages = "293-306"
}

Cytowanie w formacie APA:
Perzanowski, K. and Maciej Januszczak and Aleksandra Wołoszyn-Gałęza(2019). Ochrona żubra szansą na skoordynowanie ochrony przyrody w południowo - wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie. Roczniki Bieszczadzkie, 293-306.