Ścieżka naukowa:

1990-1996 - KUL, Instytut Socjologii, studia magisterskie, praca magisterska pt. Obraz Polaka w tygodniku Der Spiegel, promotor prof. dr hab. Leon Dyczewski (1996), nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne Nagrodą im. Floriana Znanieckiego II stopnia (1997)

1994-1996 - podyplomowe Studium Samorządowe, Lubelski Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Konrada Adenauera

 

1996-2000 - KUL, Instytut Socjologii, studia doktoranckie, rozprawa doktorska pt. Obraz Polski, Francji, Czech i Słowacji w tygodniku Der Spiegel w latach 1989 – 1997, promotor prof. dr hab. Leon Dyczewski (2001)

 

2014 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych

 

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2020 22:00