Joanna Mirek

 

Department of the History of English and Translation Studies

Institute of English Studies

 

Research interests:

Translation & interpreting didactics, consecutive & simultaneous interpreting, self-regulated learning, certified translation, comparative legilinguistics, specialist languages (law, medicine), comparative phraseology, language acquisition, new media in glottodidactics

Publications: here

Education:

  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin: Applied Linguistics (English, German): Master of Arts
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin: Scandinavian Languages for the Job Market (Swedish): Post-graduate studies
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin: Biotechnology: Bachelor of Science

 

 

Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki

Instytut Filologii Angielskiej

 

Zainteresowania naukowe:

Dydaktyka przekładu pisemnego i ustnego, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne, nauka oparta na samoregulacji, przekład poświadczony, legilingwistyka porównawcza, języki specjalistyczne (prawo, medycyna), frazeologia porównawcza, akwizycja języka, nowe media w glottodydaktyce

Publikacje naukowe: tutaj

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Lingwistyka stosowana (język angielski i niemiecki): magister
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Języki skandynawskie dla rynku pracy (język szwedzki): studia podyplomowe
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Biotechnologia: licencjat

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 29.07.2019 14:53