Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
adiunkt - Katedra Historii Kościoła
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.marczewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7021-6806