2019Artykuł w czasopiśmie2018


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w książce popularnonaukowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRozdział w nierecenzowanej książce naukowej

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Tłumaczenie książki naukowej


Tłumaczenie artykułu naukowego


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Recenzja książki naukowejOrganizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2006


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


20042003


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2001

  • Towarzystwo Naukowe KUL

  • 2000

  • Polskie Towarzystwo Mariologiczne

  • 1995

  • Towarzystwo Teologów Dogmatyków