Profesor nadzwyczajny KUL, Katedra Językoznawstwa Romańskiego, Instytut Filologii Romańskiej

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Specjalność: językoznawstwo romańskie

 

Zainteresowania badawcze: typologia języków romańskich, językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie, językoznawstwo polsko-hiszpańskie

 

Zagadnienia szczegółowe w badaniach: nominalność vs werbalność, analityczność vs syntetyczność, ekonomia vs redundancja językowa, mechanizmy dyskursywne w języku ogólnym i w jego odmianach funkcjonalnych

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2018 20:54