Jan Kutnik

Filozofia Emmanuela Lévinasa jako odpowiedź na doświadczenie Zagłady
[Emmanuel Levinas' philosophy being a response to the experience of the Holocaust]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Żydowskie. Almanach (ISSN: 2083-5574)
Rok wydania: 2020
Tom: 10
Numer czasopisma: 9-10
Strony od-do: 119-131
Dostęp WWW: https://www.academia.edu/44256310/Filozofia_Emmanuela_Levinasa_jako_odpowiedź_na_doświadczenie_ZagładyCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jan Kutnik",
title = "Filozofia Emmanuela Lévinasa jako odpowiedź na doświadczenie Zagłady",
journal = "Studia Żydowskie. Almanach",
year = "2020",
number = "9-10",
pages = "119-131"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kutnik, J. (2020). Filozofia Emmanuela Lévinasa jako odpowiedź na doświadczenie Zagłady. Studia Żydowskie. Almanach, 9-10, 119-131.