Jan Kutnik

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

czwartek 17.30-19.00 (C-450)

 

Aktualnie realizuję projekt badawczy dotyczący psychospołecznych uwarunkowań tego, w jaki sposób zwiedzający odbierają ekspozycje w muzeach historycznych (na przykładzie Państwowego Muzeum na Majdanku). Projekt jest realizowany w ramach VIII edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«, pod kierunkiem prof. Piotra Olesia oraz dr hab. Anny Ziębińskiej-Witek (prof. UMCS).

 

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół takich zagadnień jak:

  • historia psychologii osobowości
  • psychologia fenomenologiczna
  • związki filozofii z psychologią, badania na styku filozofii i psychologii
  • filozofia dialogu i psychologia dialogowego Ja
  • egzystencjalizm w filozofii i psychologii
  • znaczenie i kształtowanie pamięci historycznej
  • emocje związane z lękiem przed śmiercią
  • experimental existential psychology
  • autentyczność i sens życia
  • problem wolnej woli

 

 

Zajmuję się również działaniami edukacyjnymi oraz animowaniem wydarzeń kulturalnych.

 

Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia "Studnia Pamięci", zajmującego się edukacją historyczną dotyczącą dziedzictwa mniejszości narodowych, polityki pamięci i Holokaustu, praw człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji.

 

Od 2019 jestem członkiem Rady Muzeum Getta Warszawskiego.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020 13:54