Jan Kutnik

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2021

 • Fenomenologia miłości Rollo Maya: odpowiedź na dwudziestowieczny kryzys kultury
  [w:] ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal
 • Intellectual humility: an old problem in a new psychological perspective
  [Pokora intelektualna: stary problem z nowej psychologicznej perspektywy]

  [w:] Current Issues in Personality Psychology
 • Domains of intellectual humility: Self-esteem and narcissism as independent predictors
  [w:] PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES

 • 2020

 • Self-Standards in Late Adulthood. Perceived Health as a Moderator of the Relationship Between Self-Discrepancy and Affect
  [w:] Polish Psychological Bulletin
 • Conflicting representations on Armenian genocide: exploring the relational future through self-inquiring technique
  [w:] FILOZOFIA PUBLICZNA I EDUKACJA DEMOKRATYCZNA
 • Filozofia Emmanuela Lévinasa jako odpowiedź na doświadczenie Zagłady
  [w:] Studia Żydowskie. Almanach


 • 2018

 • Dialogism as a necessary factor in the development of subjectivity and Self-Identity – a dialogue or an argument between Martin Buber and Emmanuel Lévinas
  [Dialogiczność jako czynnik konieczny w rozwoju podmiotowości i Toż-Samości. Dialog czy spór pomiędzy Martinem Buberem i Emmanuelem Levinasem]

 • 2017

 • Wielowymiarowość egzystencjalnego lęku – filozofia egzystencjalna jako inspiracja dla badań psychologicznych na przykładzie koncepcji Paula Tillicha