Jan Kutnik

Wielowymiarowość egzystencjalnego lęku – filozofia egzystencjalna jako inspiracja dla badań psychologicznych na przykładzie koncepcji Paula Tillicha
[Multidimensionality of existential fear - existential philosophy as an inspiration for psychological research on the example of Paul Tillich's conception]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze
Redaktorzy: Bogusława Bodzioch-Bryła, Lilianna Dorak-Wojakowska
Strony od-do: 101-115
Dostęp WWW: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/anatomia_strachu_on-line.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jan Kutnik",
title = "Wielowymiarowość egzystencjalnego lęku – filozofia egzystencjalna jako inspiracja dla badań psychologicznych na przykładzie koncepcji Paula Tillicha",
journal = "",
year = "2017",
pages = "101-115"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kutnik, J. (2017). Wielowymiarowość egzystencjalnego lęku – filozofia egzystencjalna jako inspiracja dla badań psychologicznych na przykładzie koncepcji Paula Tillicha. , 101-115.