2023

2022Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2021


Członkostwo w innej organizacji krajowej2019