20182017
2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
2015Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2014


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


2013

 • Spółka jawna

 • Recenzja w przewodzie doktorskim


  Udział w konferencji międzynarodowej


  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu państwa
  2012

  Recenzja książki naukowej


  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym
  2011  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji