Jacek Trzewik

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


20212020
2019

 • Grant contract as a civil law form of action of the provincial monument conservator in the Polish legal system
  [Umowa dotacji jako cywilnoprawna forma działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w polskim systemie prawa]

  [w:] Acta Universitatis Carolinae.
 • O formie testamentu na tle regulacji rozporządzenia eIDAS
  [w:] Państwo i Prawo

 • 2018


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej  2017


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent
   [w:] Polish Yearbook of Environmental Law


  2016
  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent
   [w:] Bezpieczeństwo i Administracja Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN  Organizacja konkursów i olimpiad


  2015
  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent artykułu
   [w:] Bezpieczeństwo i Administracja Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej


  Nagroda wewnętrzna


  Organizacja konkursów i olimpiad


  2014
  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Udział w konferencji międzynarodowej
  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej
  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  2012


  Kurs e-learningowy
  2011


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej
  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  2010  Udział w konferencji międzynarodowej  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej