Dr hab. Jacek Chachaj. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii społeczno-religijnej i dziejów struktur terytorialno-administracyjnych Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w średniowieczu i epoce nowożytnej, zwłaszcza na obszarach diecezji krakowskiej oraz na Rusi Koronnej. Ważne miejsce wśród podejmowanych przez niego tematów i wydawanych publikacji zajmuje Lublin i obszary historycznie z nim związane. Jest autorem zarówno prac naukowych, jak też popularnonaukowych oraz atlasów i podręczników szkolnych.

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2021 17:01