2019

Prace licencjackie
 • Rządy polskie w Moskwie w latach 1610-1612 na podstawie wybranych przekazów pamiętnikarskich
Prace magisterskie
 • Projekt szlaku turystycznego śladami wybitnych sułtanek w Imperium Osmańskim
 • Czarownica jako regionalny produkt ziemi świętokrzyskiej.
 • Wpływ turystyki plemiennej na życie wybranych plemion Afryki Wschodniej
 • Ukraiński strój ludowy wczoraj i dziś
 • Znaczenie "Ołtarza Gandawskiego" Jana van Eyck w kulturze europejskiej
 • Fenomen kulturowy kobiecego jurodstwa.
 • Szlakiem "białych dam" w województwie świętokrzyskim i małopolskim. Przekazy o duchach jako atrakcja turystyczna.
 • Wino w historii i kulturze regionu winiarskiego Bordeaux.

2018

Prace magisterskie
 • Struktury organizacyjne Ruchu Światło-Życie na terenie Lublina w latach 1970-1992
 • Hetmani Kozaków zaporoskich. Studium prozopograficzne.
 • Dzieje szkoły podstawowej w Tomaszowicach do początku lat 70. XX wieku.
 • Struktura parafialna dekanatów chodelskiego, kazimierskiego i parczewskiego w II połowie XVIII wieku
 • Rozwój przestrzeni publicznej Lublina 1815 - 1918 w ujęciu historycznym, na podstawie ogólnodostępnych planów miasta.
 • Wpływ rewolucji naukowej XVII w. na Oświecenie katolickie w Polsce na przykładzie dzieł S. Chróścikowskiego i K. Narbutta

2017

Prace magisterskie
 • Kult miejsc święych, mitologia i obrzędowość w wierzeniach Aborygenów.
 • Historia i funkcjonowanie uzdrowisk w Polsce na wybranych przykładach.
 • Fenomen kulturowy zespołu Bajm.
 • Wykorzystanie w turystyce muzeów, skansenów i rezerwatów archeologicznych w Polsce na wybranych przykładach.
 • Strzelcy moskiewscy w latach 1550-1723