Kilka słów o przodkach biskupa Gorala. Ród Goralów w świetle dziewiętnastowiecznych akt USC w Dysie
[A few worlds about ancesors of Bishop Goral. The Goral family in the light of nineteenth-century acts found in Dys civil registry office]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Błogosławiony Władysław Goral, biskup lubelski i męczennik (1898-1945)
Miejsce: Lublin