Zarys dziejów parafii w Łęcznej w okresie przedrozbiorowym
[An outline history of the Łęczna parish in the pre-partition period]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej – od średniowiecza po współczesność
Miejsce: Łęczna