Zaangażowanie dominikanów w rozwój sieci kościelnej na terenie łacińskiej diecezji kijowskiej do końca XVIII wieku
[The engagement of Dominicans in the development of churches in the Latin Diocese of Kyiv till the end of eihteenth century]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie
Miejsce: Kamień Opolski