Mapa wyznaniowa Rusi Koronnej w XVIII wieku – problemy, wątpliwości i propozycje rozwiązań
[The denominational map of the eihteenth-century Crown Ruthenia: problems, doubts, possible solutions]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Przestrzeń religijna w Europie Środkowo-Wschodniej
Miejsce: Lublin