Aleksander Bołdyrew, Czy hetman Jan Tarnowski był inicjatorem reformy uzbrojenia?, w: Mieczem i szczytem. Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 79-86.
[Was hetman Jan Tarnowski the Initiator of weaponry reform?]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Aleksander Bołdyrew