Abramowice od XIV do początku XVII wieku
[Abramowice from 14th to 17th century]

Rozdział w książce popularnonaukowej

Współautorzy: Dominik Szulc
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Abramowice, Głusk, Dominów
Redaktorzy: Jacek Chachaj, Hubert Macik, Dominik Szulc
Strony od-do: 8-15