Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III
[History: Handbook for Middle School: Class III]

Podręcznik szkolny

Współautorzy: Janusz Drob
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2015