Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa II
[History: Handbook for Middle School: Class II]

Podręcznik szkolny

Współautorzy: Janusz Drob, Leszek Wojciechowski
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2015